Eija Koski (KTM, s.1967) on mailman ainoa himmelisti. Himmeli lumosi hänet jo lapsena, mutta kutsumus näyttäytyi tosissaan vasta 2012, jolloin hän irtisanoutui akateemiselta uraltaan ja heittäytyi kokopäivätoimiseksi himmelistiksi. Tuo päätös sulki yhden oven, mutta lähti samalla avaamaan täysin uusia ovia. Ensimmäinen himmelikirja syntyi vuonna 2012, joka  ilmestyi myös englanniksi. Toisen himmelikirjansa Koski kirjoitti ruotsiksi ruotsalaiselle Natur och Kultur -kustantajalle vuonna 2016. Kolmannen Himmelikirjan julkaisi jälleen Maahenki, tällä kertaa samanaikaisesti myös japaniksi.

Eija Kosken Japanin valloitus lähti liikkeelle vuonna 2015 Tokiossa GalleryA4:ssä pidetystä himmelinäyttelystä. Sen jälkeen Japanin vierailut ovat olleet vuosittaiset ja myös japanilaiset himmelientusiastit ovat löytäneet tiensä Kosken maatilalle Pohjanmaalle tutustuakseen himmelin juuriin.

Himmeleitä Koski on tehnyt 25 vuotta ja opettanut niiden tekoa 17 vuotta. Oman maatilan Navetassa on toimitilat kurssien pitämistä varten. Koski on kertonut elämäntehtäväkseen himmelilähettiläänä toimisen, jonka vuoksi nykyisin suurin osa hänen pitämistään himmelikursseista on ulkomailla.