Irja Satri, FM, on Tampereen yliopistolla työuransa tehnyt tietotekniikan ammattilainen, damastien
keräilijä ja niiden tutkija. Satri on perehtynyt Tampereen museoiden ja Suomen Elinkeinoelämän
Keskusarkiston laajoihin aineistoihin, mm. Tampellan hinnastoihin, kuvastoihin, inventaarioluetteloihin
ja lähetettyihin kirjeisiin. Lisäksi Satri on kerännyt huomattavan damastikokoelman.