Ove Enqvist (s. 1953) on eläkkellä oleva yleisesikuntakomentaja ja sotatieteiden tohtori, joka asuu Vantaalla. Hän  palveli puolus­tusvoimissa 1976–2006 mm. rannikkolinnakkeen päällikkönä, rannikkopatteriston komentajana ja Merivoiminen tutkimuslaitoksen apulaisjohtajana. Enqviston julkaissut yli 30 erilaista teosta pääosin liittyen meripuolustuksen ja rannikkotykistön historiastaan. Lisäksi hän on toiminut merivoiminen Rannikon Puolustaja-lehden päätoimittajana ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita kotimaisiin ja ulkomaisiin julkaisuihin.Enqivst toimii tällä hetkellä Rannikkotykistön perinneyhdistyksen puheenjohtajana ja on hallituksen jäsenenä useassa rannikko- ja meripuolustukseen liittyvässä yhdistyksessä. Perheeseen kuluu vaimo, kaksi lasta ja kolme lastenlasta.