Päivi Fernström, FT, KM, on käsityötieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.  Fernström väitteli tekstiilitaiteilija Dora Jungin damastien erityisyydestä vuonna 2012. Osa tästä tutkimuksesta käsitteli Tampellan damasteja ja damastien kulttuurihistoriaa.

Tästä materiaalista nousi tarve laajempaan suomalaisen damastin tutkimukseen. Fernström on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita, ja hän on verkottunut kansainvälisesti tekstiileihin ja tekstiilihistoriaan liittyen.