Vihreä päänsärky

45,00

Miten vihreä voi pelastaa maailman? Vihreä on elämän edellytys ja mahdollistaja. Vihreä taide, tai vihertaide, tekee taidetta elävästä materiaalista, kasveista. Vihreys valtaa seinät, julkiset tilat, toimistot, kaupungin. Teoksen asiantuntija-artikkeleiden aihepiiri ulottuu taiteeksi tehdyistä ja muunnelluista kasveista puistojen ja puutarhojen, viljelysten ja metsien muodostamaan viherympäristöön.

Kuvaus

Vihreä päänsärky! Taidetta siemenestä kompostiin ohjaa ajatukset kohti vihreää paikkaa ja tilaa sekä taiteessa että ympäristössä. Teoksessa pohditaan, millaisin vihrein ajatuksellisin ja taiteellisin väliintuloin elinympäristöjämme voidaan hoitaa. Vihertaide edesauttaa sekä yksilön että koko maapallon hyvinvointia – Vihreä päänsärky! osoittaa, kuinka tätä vihreää vallankumousta on mahdollista edistää.

Teoksen asiantuntija-artikkeleiden aihepiiri ulottuu taiteeksi tehdyistä ja muunnelluista kasveista puistojen ja puutarhojen, viljelysten ja metsien muodostamaan viherympäristöön. Yrjö Sepänmaa tuo artikkelissaan esiin aiemmin vain satunnaisesti käytetyn termin vihertaide. Monimuotoisen vihertaiteen tunnusmerkkejä ovat tuoreus, elävyys ja yhtä lailla ajallisuus.

Ihmisellä ja luonnolla on sama elinkaari: taimesta täyskasvuiseksi ja elonkehän kierrosta mullaksi, uuden kasvualustaksi. Ihmisestä jää kulttuurinen käden- ja jalanjälki, joka voi olla elämää suosiva tai sitä tuhoava. Viherympäristöille ja yleisestikin vihertaiteelle on Sepänmaan mukaan tyypillistä teosten rajattomuus tai ainakin selkeiden rajojen puute, ajallinen muuntuvuus ja häviävyys sekä riippuvuus hoidosta ja huolenpidosta.

Vihreä päänsärky! on taidekirja ja kirjataidetta, joka ei ainoastaan kuvaa esteettis-taiteellisia ilmiöitä, vaan tulee itse osaksi taidemaailmaa. Laaja kuvitus esittelee luonnontilaista ja taiteellisin tavoittein muokattua viherympäristöä eläimineen ja ihmisineen. Teoksen kuvat johdattavat näkemään ja kokemaan elävää ympäristöämme taiteena, mutta ne esittelevät myös taiteilijoiden luomia vaihtoehtoisia todellisuuksia paratiisimaisiin utopioihin asti.

Kirjoittajat: Jan-Erik Andersson, Arja Elovirta, Lance Hosey, Virpi Kaukio, Stephanie LeMenager, Yuriko Saito, Yrjö Sepänmaa, Teresa Shewry, Ulla Taipale, Yang Wen-i Toimittajat: Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo ja Virpi Kaukio

ISBN: 978-952-301-096-3
Julkaisupäivämäärä: 26.04.2017
Sivumäärä: 184
Kirjastoluokka: 56.9,50.1,70